Rivierengebied

Rivierengebied

Landschap van brede rivieren, uiterwaarden, dijken en boomgaarden. Prachtig in het voorjaar als de bloesem bloeit. Koeien en natuur in de uiterwaarden, kleine dijkhuisjes

Waar ligt het?

Het rivierengebied is een relatief smalle strook gronden aan beiden kanten van de grote rivieren in Midden-Nederland.

Wat kunt u er zoal doen?

Genieten: kanoën, watersport, wandelen en fietsen, motorrijden is zeer geliefd over de bochtige dijken.

Meewerken: fruit plukken, onderhouden van hoogstamfruitbomen, onderhouden en vlechten van heggen.

Hoe is het ontstaan?

Huizen zijn te vinden op de hoogste en droogste delen. Dit zijn de oeverwallen en stroomruggen waar de rivier vroeger zand heeft afgezet. De akkerbouw moest ook plaatsvinden op de hogere en drogere delen. De natte lage gronden gebruikte men als hooi- en weilanden. Ook de wegen liepen over hogere delen of over de dijken die later zijn aangelegd. Tegenwoordig zijn de rivieren omzoomd door hoge dijken om het achterland te beschermen. Als vroeger een dijk doorbrak, werd daarachter door de kracht van het water een groot gat uitgeschuurd. Zo’n gat noemen we een wiel, waai of kolk. De gronden tussen de rivier en de dijken worden de uiterwaarden genoemd. Deze zijn te herkennen als graslanden en soms als nieuwe natuurgebieden.

0
2
1
2