Hoogveengebied

Hoogveengebied

Een weids en open landschap met lange kanalen, rechte kavels en bomenrijen. Zo nu en dan een boerderij of een langgerekt dorp. Rust en ruimte vind je hier nog in overvloed.

 Waar ligt het?

Het hoogveengebied is vooral te vinden in Zuid-Groningen, Oost-Drenthe en in de Peel.

Wat kunt u er zoal doen?

Genieten: paardrijden, fietsen en varen op de kanalen.

Meewerken: snoeien en knippen van bomen, onderhoud van dorpshuis, uitzetten van wandelingen.

Hoe is het ontstaan?

Een hoogveengebied is van oorsprong nat en onbegaanbaar. Veen ontstaat als planten niet kunnen afsterven, omdat ze onder water staan en er geen zuurstof bij kan komen. Als veen te drogen wordt gelegd ontstaat turf. Turf is eeuwenlang de belangrijkste brandstof in Nederland geweest. Hout was toen nog schaars. De hoogveengebieden werden vanaf de Middeleeuwen ontgonnen om turf te winnen. Een hoogveenontginningsgebied is het landschap dat overblijft nadat de turf is gewonnen. Bij de inrichting van het landschap waren de kanalen het uitgangspunt. Deze had men toch al gegraven om het hoogveen te ontwateren en het turf af te voeren. Aan de kanalen bouwde men lange dorpen en wegen. En ook de verkaveling werd aangelegd in de structuur van de waterwegen. Zo ontstonden er lange strookvormige percelen. De bomenrijen langs de wegen en kanalen zijn karakteristiek voor dit landschapstype.

0
0
2
0