Droogmakerijen

Droogmakerijen

Een landschap met rechte en hoekige kavels, gemaakt voor boerenbedrijven. Het ultieme cultuurlandschap. Stolpboerderijen en buitenplaatsen in de Beemster en rationele moderne boerenbedrijven in Flevoland. Een typisch staaltje van Nederlandse waterstaatkunst.

Waar ligt het?

Droogmakerijen zijn ontstaan door droogmaking van meren of plassen. Ze komen voor in de lagere delen van Nederland waar het natter is. De grootste droogmakerij is de provincie Flevoland. De bekendste droogmakerij is de Beemster. Maar ook de Haarlemmermeer waarin Schiphol ligt, is ooit zo drooggelegd.

Wat kunt u er zoal doen?

Genieten: fietsen, auto route volgen, schaatsen.

Meewerken: beschermen van nesten van akkervogels, nestgelegenheden voor kerkuilen, steenuilen, gierzwaluwen; onderhoud van molens.

Hoe is het ontstaan?

Een droogmakerij maakte men vroeger door rond een meer of plas een ringvaart te graven. Aan beide kanten werden dijken aangelegd. Vervolgens werd het water met windmolens – later met stoom-, diesel of elektrische gemalen – uit het meer of de plas in de ringvaart gepompt. Het land dat daarmee ontstond, werd voorzien van afwateringssloten, verkaveld en in gebruik genomen. Het ontwerp voor het nieuwe land kwam op de tekentafel tot stand. Daardoor is het heel recht en rationeel.

1
0
1
1